Chataj s nama 
Tko smo?
Najbolja zagarantirana cijena
Prednosti za naše klijente
Recenzije
Kontakt
marenauta®
Odjavi se?
+385 1 3000664   
Kontaktiraj nas za sva pitanja i informacije!
  
 
Pravni uvjeti

Posljednje ažuriranje: 16. rujna 2014

Uvjeti i odredbe

Marenauta.com je registrirani zaštitni znak u vlasništvu Marenauta LLC (u nastavku 'Mi','Marenauta.com'), društvo sa sjedištem u Državi Delaware i prijavljeno na adresi 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex. Ovaj ugovor regulira korištenje ove web stranice i pružanje usluga ponuđenih korisniku. Pažljivo pročitajte ove uvjete jer je važno za nas i za Vas da razumijete naš ugovorni odnos.

1. Opći uvjeti

Prikazivanjem proizvoda na web-stranici, Marenauta.com ne nudi prodajnu ponudu jer proizvodi ovise o raspoloživosti. Naši djelatnici moraju uvijek potvrditi raspoloživost plovila prije zaključenja rezervacije. Marenauta.com ne daje nikakva jamstva o sadržaju stranice i objavljenim informacijama. Vrlo rijetko se mogu pojaviti slučajevi u kojima su prisutne očite pogreške, na primjer kada su cijena, proizvod, usluga ili drugi detalj prikazan na web-stranici netočni. U tom slučaju zadržavamo pravo da ne sklopimo ugovor, ili da otkažemo (ili drugačije dogovorimo) ugovor koji sadrži pogrešku. To će, naravno, biti bez ikakve odgovornosti prema Vama. Marenauta.com zadržava pravo izmjene sadržaja stranice bez prethodne najave. Mi smo vlasnici licence svih prava intelektualnog vlasništva na našim stranicama i materijala objavljenog na njima gdje nije navedeno drugačije. Ova djela zaštićena su zakonima o autorskim pravima i ugovorima diljem svijeta. Sva prava su zadržana.

2. Ograničenje odgovornosti

Kada Marenauta.com organizira najam jednog plovila djeluje kao agencija. To znači da djeluje kao prodajni agent u ime vlasnika plovila ili charter kompanije. Djeluje kao Vaš agent te je odgovorna za pravilno provođenje agencijskih usluga, garantirajući ispravnost podataka koji se odnose na plovilo koje Vam je ponuđeno i ispravnost provođenja postupka rezervacije do check-ina.

Marenauta.com će vam pružiti sve potrebne informacije o smještaju na plovilu, o opremi, o mogućim dodatnim troškovima i pomoć tijekom procesa rezervacije kako biste pronašli pravi brod koji će zadovoljiti vaše zahtjeve i potrebe, po najboljoj mogućoj cijeni. Marenauta.com će odgovoriti na sva pitanja koja ste postavili tijekom pripreme za najam. Marenauta.com će obavijestiti treću stranu o vašim zahtjevima, prikupiti svu vašu dokumentaciju (npr. uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice, certifikat za rukovanje pomorskom radiotelefonskom stanicom, popis posade...) i izvršiti sve potrebne zadatke, kao i uplate prema trećim stranama, predviđene u ugovoru o partnerstvu između Marenauta.com i treće strane.

Marenauta.com, kao ni njeni djelatnici, se neće smatrati odgovornom za gubitak ili štetu (izravnu, neizravnu, posljedičnu ili kaznenu) nastalu uslijed:

 • netočnost informacija (opisnih) koje nam pristignu tijekom rezervacije od strane trećih strana, i koje se odnose na cijene, raspoloživost i opis plovila i opreme
 • usluge i proizvodi ponuđeni od treće strane
 • akcije (pravne), pogreške, kršenja, greške (ozbiljne), namjerno pogrešno upravljanje, propusti, nemar, lažna izjava, građanska ili objektivna odgovornost za nezakonit akt koja se može pripisati (djelomično ili u potpunosti) trećoj strani uključujući otkazivanje (djelomično ili potpuno), kašnjenje, promjenu plovila, overbooking, štrajk, višu sila ili bilo koji drugi događaj izvan naše kontrole

Od trenutka kad Marenauta.com izvrši uplatu u korist treće strane, neće se smatrati obaveznom da Vam isplati bilo kakvu naknadu ili dodatni trošak uzrokovan bilo kojom radnjom / pogreškom koja se može pripisati (djelomično ili potpuno) trećoj strani, uključujući sve pritužbe na status korištenja plovila, njegove opreme i čišćenje. U slučaju spora između Vas i treće strane, tijekom ili nakon najma, Marenauta.com će učiniti sve moguće kako bi Vam pomogla u dobivanju ispravne naknade od treće strane, štiteći vaše interese.

Marenauta.com, kao ni njeni djelatnici, se neće smatrati odgovornom za stanje svih dodataka koji su naručeni na Vaš zahtjev u vrijeme rezervacije trećoj strani, kao što su, na primjer, vanbrodski motor, genaker, spinaker.

Marenauta.com, kao ni njeni djelatnici, se neće smatrati odgovornim za kvalitetu usluge pružene od osoblja na plovilu kao što su skiper, mornar, hostesa, kuhar, babysitter i drugi, čija je usluga naručena na Vaš zahtjev u vrijeme rezervacije i koju pruža treća strana. Nadalje, ovime izričito izjavljujemo da Marenauta.com pruža samo uslugu naručivanja i zbog toga se Marenauta.com ne može smatratin odgovornom za radni učinak osoblja na brodu. Prema navikama i običajima, hrana skipera i cjelokupnog osoblja na brodu je na trošak unajmljivača. Marenauta.com, kao ni njeni djelatnici, se neće smatrati odgovornom i neće izdati nikakav povrat u slučaju štete na osobnoj imovini, ozljedi, gubitku ili dodatnim troškovima nastalim zbog (pravnih) radnji, grešaka, kršenja, (grube) pogreške, propusta, nemara, lažne izjave, građanske odgovornosti za nezakonito djelo, ili bilo koju drugu radnju / pogrešku koja se može pripisati (djelomično ili potpuno) skiperu.

Obje ugovorne strane (klijent i charter kompanija) potpisuju ugovor, koji regulira najam i korištenje plovila.

3. Uvjeti korištenja usluge

3.1 Upit o podatcima plovila.

Za pokretanje zahtjeva za najam, potrebno je poslati upit putem e-maila, web stranice ili telefonskim pozivom. Nakon toga, jedan od naših djelatnika će potražiti zatraženo plovilo i poslati Vam ponudu sa svim potrebnim informacijama. Svi upiti podliježu raspoloživosti. U cijenu najma, koju ćete dobiti u ponudi, je uključeno korištenje plovila i kompletne opreme. Osiguranje plovila će biti u skladu s uvjetima osiguravatelja kod kojega je plovilo osigurano. U većini slučajeva (ali ne uvijek) plovila imaju kasko osiguranje i osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama. Cijena najma ne uključuje troškove vezane za: gorivo, ulje za podmazivanje, vodu, struju, troškove lučke pristojbe, sidrišta i privezišta, carinske i lokalne takse, troškove završnog čišćenja plovila, kompenzacije posade, troškove nastale uslijed korištenja radiotelefonskih uređaja na plovilu i sve što nije navedeno. Standardni i dodatni troškovi će biti pridodani vašoj rezervaciji, uključujući troškove privezivanja, sigurnosnog depozita i transit loga / završnog čišćenja, koji će biti plaćeni prilikom prijave, a o iznosu ćete biti informirani u ponudi plovila.

3.2 Procedura potvrde rezervacije.

Zahtjev za rezervaciju je moguće napraviti putem e-maila ili telefona na Marenauta.com. Potvrdom rezervacije izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili uvjete koji od tog trenutka postaju pravno obvezujući. Rezervacija je izvršena nakon uplate iznosa najma, sukladno sa rokovima navedenim u stavci 3.3. U vrijeme rezervacije potrebno je pružiti sve potrebne podatke za ispunjenje rezervacije. To uključuje davanje točnih kontakt podataka (e-mail adresu i broj telefona). Vaša je obaveza osigurati da svatko od putnika ima važeću putovnicu ili važeću osobnu ispravu i sve potrebe vize. Nakon uplate, potrebno je poslati kopiju naloga za prijenos putem e-maila ili faksa. Po primitku uplate, poslat ćemo vam potvrdu o primitku uplate, upute za pronalaženje broda, voucher (dokument koji ćete morati ponijeti sa sobom i imati ga sa sobom tijekom cijelog razdoblja najma) i dodatne upute ili dokumente ukoliko to bude bilo potrebno. Kompletna dokumentacija za najam će vam biti poslana putem e-maila prije početka najma. Molimo vas da potvrdite primitak i ispravnost dokumentacije.

3.3 Način plaćanja.

Plaćanje mora biti izvršeno putem:

 • bankovni prijenos: u opis uplate se upisuje dodjeljeni broj rezervacije. Bankovne troškove će snositi klijent. Nakon uplate, potrebno je poslati kopiju naloga putem e-maila ili faxa.

U nastavku rokovi za uplatu.

Ako je datum check-ina za manje od 30 dana od datuma potvrde rezervacije:

 • 100% (ako nije drugačije naznačeno) cijene za najam plovila na Marenauta.com u trenutku potvrde rezervacije putem bankovnog prijenosa.

Ako je datum check-ina za više od 30 dana od datuma potvrde rezervacije:

 • 50% (ako nije drugačije naznačeno) cijene za najam plovila na Marenauta.com u trenutku potvrde rezervacije putem bankovnog prijenosa;
 • 50% (ako nije drugačije naznačeno) cijene za najam plovila uplaćeno makar 30 dana prije dana check ina na Marenauta.com putem bankovnog prijenosa.

Kupovinu mogu izvršiti samo osobe starije od 18 godina koje imaju pravnu sposobnost.

3.4 Voucher

Nakon potvrde rezervacije, dobit ćete voucher koji je jedini valjani dokument rezervacije. U tom će dokumentu biti navedeni podatci o plovilu, o lokaciji plovila, o charter kompaniji, ime i kontakt broj voditelja charter baze. Taj je dokument potrebno ispisati i ponijeti sa sobom na check in.

3.5 Dozvola za jedrenje.

U trenutku potvrde rezervacije (ukoliko nije predviđena usluga skippera), morate garantirati da je makar jedna osoba iz posade osposobljena za upravljanje plovilom (Važeće uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice i ceritifikat za upravljanje pomorskom radiotelefonskom stanicom na plovilu). U nekim je držvama potrebno poslati dodatnu dokumentaciju za uparavljanje plovilom (npr. u Grčkoj je moguće da će biti zatraženo uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice od dva člana posade ili ukoliko to uvjerenje posjeduje samo jedan član, potrebno je poslati potvrdu o iskustvu u plovidbi od drugog člana). Vaša je odgovornost ponijeti sa sobom i predati svu po zakonu zatraženu dokumentaciju prilikom check ina. Odabir skippera podliježe odobrenju charter kompanije / vlasnika plovila. Ovaj posljednji ili njegov predstavnik imaju pravo tražiti od skippera uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice. U slučaju spora odluku donosi nadlažna Lučka Kapetanija. Ukoliko skipper nije ujedno i klijent morat će i on potpisati ugovor na check inu.

3.6 Otkaz rezervacije.

Obavijest o otkazu ili izmjeni rezervacije se mora poslati na Marenauta.com u pismenom obliku (e-mail, fax ili preporučeno). Izmjena rezervacije podrazumijeva promjenu broja ili imena putnika, ili promjenu datuma početka ili kraja rezervacije. U slučaju u kojem nije moguće napraviti izmjenu i u kojem je već potrđena rezervacija otkazana, biti će primjenjene u nastavaku navedene odredbe. Za rezervacije potvrđenog plovila, troškovi za otkazivanje će se računati prema datumu primitka obavijesti na sljedeći način:

 • ukoliko poništavate rezervaciju unutar 30 dana od dana početka korištenja usluge, charter kompanija / vlasnik plovila će zadržati 50% cijene rezervacije.
 • ukoliko do poništenja dođe u manje od 30 dana od dana check-ina, charter kompanija / vlasnik plovila može zadržati ili zatražiti cijeloukupni iznos najma ukoliko se zbog bilo kojeg razloga odustane od rezervacije.
 • ukoliko do poništenja dođe nakon preuzimanja plovila, charter kompanija / vlasnik plovila će zadržati cijeloukupni iznos najma i sve troškove koji su proizašli iz djelomičnog korištenja.

U slučaju da uslijed poništenja rezervacije nađete novog klijenta za istu rezervaciju, charter kompanija / vlasnik plovila će naplatiti samo stvarne troškove koji su nastali zbog zamjene. Ukoliko se ne pojavite do ponoći dana početka najma, bez da prethodno obavijestite djelatnika charter kompanije / vlasnika plovila, rezervacija će se poništiti. U slučaju neplaćanja pologa na način i u rokovima dogovorenim ovim ugovorom, isti će se smatrati nevažećim a djelatnik charter kompanije / vlasnik plovila će imati pravo tražiti naknadu nanesene štete. Neplaćanje salda i / ili depozita na način i u okviru ugovorenih rokova, daje pravo djelatniku charter kompanije / vlasniku plovila da se pozove na raskid prava iz ovog ugovora, jednostavnim slanjem pisane obavijesti koja sadrži osporavanje neispunjavanja. U tom slučaju, djelatnik charter kompanije / vlasnik plovila moći će zadržati sve do tad primljene uplate, zatražiti uplatu iznosa koji se još trebaju podmiriti u trenutku raskida ugovora, s pravom na daljnju naknadu štete.

3.7 Savjeti za obavljanje pravilnog check in / out postupka

Na check-inu se potpisuje ugovor sa charter kompanijom koji u potpunosti regulira korištenje plovila. Uz voucher je moguće zatražiti na uvid i kopiju tog ugovora. Sa voditeljem charter baze se obavlja detaljna provjera plovila i opreme. Nakon provjere, obje strane (klijent i charter kompanija) potpisuju inventory list. Savjetujemo da se obrati pozornost tokom te provjere ne bi li se izbjegle nesuglasice na check-outu. Tijekom check outa, obavit će se provjera plovila i sve moguće štete, koje nisu zabilježene na potpisanoj inventory listi, će se naplatiti iz depozita. U slučaju štete na barci ili opremi barke tijekom plovidbe, potrebno je u što kraćem roku obavijestiti voditelja charter baze, s kojim ćete se dogovoriti o mogućem popravku.

3.8 Arbitraža

U slučaju spora i ukoliko se ne može postići dogovor sa charter kompanijom, potrebno je podnijeti pisani prigovor, koji će potpisati obje ugovorne strane (klijent i charter kompanija). U ugovoru, koji klijent potpisuje sa charter kompanijom, je navedeno arbitražno tijelo kojem se može obratiti ukoliko nije moguće postići sporazum o sporu. Ukoliko arbitražno tijelo nije navedeno u ugovoru, potrebno je zatražiti taj podatak od charter kompanije.

3.9 Najbolja zagarantirana cijena

Ukoliko nakon rezervacije, na internetu pronađeš charter plovilo sa jednakim uvjetima najma, ali sa nižom cijenom, mi ćemo prilagoditi našu cijenu. Potrebno nas je samo kontaktirati unutar 24 sata nakon rezervacije sa detaljima web stranice gdje je pronađena niža cijena.

Uvjeti i odredbe jamstva

 1. Kontaktirajte nas što prije putem e-maila info@marenauta.com, ne kasnije od 24 sata od rezervacije. E-mail bi trebao sadržavati Vaše podatke i detalje web stranice gdje je pronađena niža cijena.
 2. Niža online cijena mora biti dostupna u trenutku kada Marenauta odobri Vaš zahtjev. To se mora dogoditi unutar 24 sata, screenshot neće biti prihvaćen kao dokaz.
 3. Niža cijena istog broda mora biti dostupna online, od istog iznajmljivača u istoj marini i za iste datume check-ina i check-outa pod istim uvjetima najma.
 4. Niža cijena mora biti u istoj valuti kao i ponuđena cijena.
 5. Marenauta će prihvatiti prilagodbu niže cijene jedino ukoliko je Vaša rezervacije preko Marenauta.com potpuna i nije otkazana.
 6. Ako se utvrdi da je prigovor neutemeljen jer nije u skladu s uvjetima najniže zajamčene cijene, naši uvjeti rezervacije, uključujući i pravila o otkazivanju, moraju se ponovno smatrati važećim.
 7. Garancija najniže cijene ne vrijedi za plovila koja su ponuđena sa Boatshow popustom, kuponima za popust ili u sklopu bilo koje druge promotivne akcije charter iznajmljivača gdje je rezervacija izvršena.
 

Povoljne cijene

Bez dodatnih troškova
Garancija najbolje cijene

Maksimalan izbor

Više od 29400 plovila
Više od 1000 destinacija

Marenauta

50000+ Zadovoljnih kupca

Ocjena: 4.9/5
dobivena na osnovi 10628 recenzije

Služba za Korisnike

Pomoć prije i nakon rezervacije
Osiguranje

@ Posebne ponude
Prijavi se za primanje newslettera
Copyright © - Sva prava pridržana
Ova stranica upotrebljava kolačiće, klikni ovdje za više informacija. Ako ti odgovara dovoljno je da nastaviš surfati!   Zatvori